Bendera dan logo UMNO ini dihasilkan oleh Yang Mulia Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naquib Al-Attas di rumah Dato’ Onn bin Jaafar yang merupakan bapa saudara beliau sendiri.

  • Logo UMNO mengandungi tulisan Jawi iaitu Pekembar.
  • Erti logo UMNO ini adalah daripada ringkasan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu.
  • Dalam setiap huruf diberi makna berikut:-
ف– Pertubuhan
ك– Kebangsaan
م– Melayu
بر– Bersatu